titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras yra VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos struktūrinis vienetas, priskirtas Paslaugų pardavimo ir teikimo padaliniui.

Pagrindinis, Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro, tikslas - racionaliai naudojant išteklius, profesionaliai, atsakingai, kokybiškai teikti buhalterines, ekonomines, technologines, laboratorinių tyrimų ir kitas paslaugas žemės ūkio veiklos subjektams ir kitiems fiziniams, juridiniams asmenims, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą, t. y. skatinti žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir kaimo plėtrą.

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centro vadovė - Dovilė Jakelaitienė. Informacija telefonu +370 630 36 490, el. paštu tuc@lzukt.lt arba dovile.jakelaitiene@lzukt.lt

Daugiau informacijos rasite paspaudę nuorodą čia.