titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English
2020 06 11

SISTEMOS TITRIS TAISYKLĖS

         Sistemoje viešinti informaciją apie inovacijas, kurios turi ar gali turėti mažesnį ar didesnį reikšmingumą tvariai žemės ūkio gamybai, gali teikti mokslo institucijos, ūkiai, kiti specializuotos veiklos gamybininkai, ūkininkai. Informaciją apie mokslinę ar praktinę inovaciją gali teikti tik registruoti sistemoje asmenys. Jei informaciją teikia įstaiga, ją užregistruoti turi asmuo, atsakingas už informaciją apie teikiamą inovaciją. 
         Inovacija suprantama kaip technologinis ir (ar) organizacinis žemės ir miškų ūkio produkto, proceso, technologijos, gamybos ir (arba) paslaugų metodo patobulinimas, kuris gali būti išbandytas, demonstruojamas ir pritaikomos gamybinėmis sąlygomis.
          Inovacijos vertinimas - Pateiktos informacijos apie norimą viešinti inovaciją vertinimo procese dalyvauja vertintojas, kalbos redaktorius, vertėjas ir sistemos  administratorius.
       Vertinimo trukmė Inovacijos vertinimas užtrunka 12 darbo dienų ir susideda iš kelių etapų: Vertinimas –  paskirtas kompetentingas LŽŪKT tam tikros srities specialistas įvertina norimą viešinti inovaciją, atkreipdamas dėmesį į jos naujumą, tinkamumą, pritaikomumą ir aktualumą (3 darbo dienos); Kalbos redagavimaskalbos redaktorius patikrina stiliaus ir gramatines klaidas (3 darbo dienos); Vertimas vertėjas išverčia norimą teikti inovaciją į anglų arba lietuvių kalbą (3 darbo dienos); Administravimasadministratorius administruoja sistemą, bendrauja su duomenų teikėju, vertintoju, kalbos redaktoriumi, vertėju (3 darbo dienos). 
       Inovacijos viešinimas - Įvertintą inovaciją gali paviešinti Duomenų teikėjas (asmuo, teikiantis informaciją apie mokslinę ar praktinę inovaciją) arba, jam sutikus,  sistemos administratorius. Pastarasis gali paviešinti inovaciją TITRIS be duomenų teikėjo sutikimo, jei šis per 5 darbo dienas nuo laiško gavimo, kuriame rašoma, kad inovaciją galima viešinti, to nepadaro pats. 
           TITRIS kontaktinis asmuo - sistemos administratorius, jis atsakys į visus iškilusius klausimus elektroniniu paštu ipt@lzukt.lt

           Taisyklės gali būti keičiamos ar koreguojamos iš anksto neįspėjus.