titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Žemės ūkio verslo rizikos vertinimas ir valdymas

Sritis
Žemės ūkio ekonomika, verslas
Posritė
Verslo valdymas

Šio tyrimo tikslas - sukurti rizikos integruoto vertinimo indeksą. kurio pagalba ūkininkas gali įvertinti verslo rizikos lygį, identifikuoti rizikos lygį lemiančius veiksnius. Rizikos analizė susiduria su keliomis problemomis: pirmoji kyla ūkių lygmeniu, kai reikalingas rizikos vertinimas visame ūkyje, o ne daliniame kontekste. Antroji problema yra susijusi su dinaminiu aspektu nustatant, kaip laikui bėgant pasikeičia rizika ir kokie yra pagrindiniai šių pokyčių veiksniai. Visos šios problemos sprendžiamos pateiktame tyrime, sukuriant integruotą rizikos vertinimo indeksą (IRVI) ir išbandant jį Lietuvos šeimos ūkiuose. Šis indeksas įvertina keturias rizikos rūšis: ekonominę, finansinę, gamybinę ir politinę. Tyrimo metodika sukurta siekiant užtikrinti, kad duomenys, surinkti apie IRVI elgesį, būtų kuo įvairesni. Sukurtas IRVI modelio variantas pagal ūkių dydį, parodantis rizikos raidą Lietuvos ūkiuose ir tuo pačiu metu sudarant sąlygas vizualiai įvairinti integruotos rizikos priklausomybę nuo ūkio dydžio. IRVI buvo išbandyta naudojant oficialius statistinius duomenis apie 1300 šeimos ūkių, surinktų 2004–2013 m. Instituciniais tikslais. Atliekant tyrimą nustatyta, kad sukurta IRVI leidžia nustatyti ūkių tipus pagal jų rizikos pokyčius ir pagrindinę riziką (-as), veikiančią ūkyje istoriniu laikotarpiu. IRVI bandymo metu ūkiai buvo suskirstyti į grupes (vadinamuosius klasterius) kurios, atspindi besikeičiantį rizikos pobūdį: didėjantys rizikos ūkiai, rizikos ūkių mažinimas, santykinai pastovūs rizikos ūkiai, skirtingų rizikos ūkių. IRVI galima taikyti tiek makroanalizei (nacionaliniu, ES, tiek kitokiu lygiu) ir mikroanalizei (vieno ūkio lygiu). Makrolygiu indeksas gali būti taikomas parenkant paramos priemones rizikai mažinti, mikrolygiu - ūkio valdymo sprendimams priimti: veiklos diversifikavimui, skolinimosi galimybių vertinimui ir pan.

Techninis išpildymas
4. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

Efektas: Ekonominis

Argumentavimas: IRVI galima taikyti tiek makroanalizei (nacionaliniu, ES, tiek kitokiu lygiu) ir mikroanalizei (vieno ūkio lygiu). Makrolygiu indeksas gali būti taikomas parenkant paramos priemones rizikai mažinti, mikrolygiu - ūkio valdymo sprendimams priimti: veiklos diversifikavimui, skolinimosi galimybių vertinimui ir pan.Informacija neparengta

IRVI_praktinė_skaičiuoklė.xlsx