titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Ūkių pajamų didinimas naudojant paramą gamintojų grupėms

Sritis
Žemės ūkio ekonomika, verslas
Posritė
Ūkių valdymas

Parama gamintojų grupei teikiama atsižvelgiant į jos produkcijos pardavimo pajamas. Pienininkystės sektoriuje veikiančio ūkio pajamos priklauso nuo pieno kainų, bandos dydžio ir karvių produktyvumo. Realiausia padidinti ūkio pajamas, didinant karvių produktyvumą. Modelyje pateikiami teoriniai apskaičiavimai dešimties ūkių grupei, kurių vidutinis melžiamų karvių skaičius viename ūkyje - apie 75 karvės. Didėjant karvių produktyvumui (pvz. nuo 5 iki 7 tonų), pasiektume vieno ūkio ir dešimties ūkių grupės pajamų padidėjimą. Per kelis metus galime pasiekti 40 ir daugiau procentų pajamų padidėjimą kitiems veiksniams (karvių skaičiui ir vidutinei pieno pardavimo kainai) nekintant. Kaip pasiekti produktyvumo augimą iš vienos karvės? Būtina prisiminti klasikinius būdus: pasirūpinti gyvulių sveikata (tam pritaikyti įvairias veterinarijos priemonės), pagerinti bandos genetiką (pvz. pasirinkti produktyvesnes veisles) ir pasirūpinti gerais gyvulių racionais (pvz. subalansuotos šėrimo technologijos). Kiekvienas ūkis gali tai padaryti savarankiškai, bet didžiausios sėkmės galima būtų sulaukti veikiant grupėje. Įvairių, čia paminėtų priemonių taikymas naudingiausias kai grupė sudarytų sutartis su veterinarijos, genetikos ir šėrimo specialistais ar šių sričių įmonėmis. Jie įvertintų visų ūkių bandų būklę ir galėtų pateikti būklės gerinimo planus bei prižiūrėtų tų planų vykdymą, sektų pokyčius, konsultuotų ūkių savininkus. Perkant paslaugas, įvarius pašarus ir maistingus priedus, galima būtų susiderėti dėl didesnių kainų nuolaidų. Nauda ūkininkams. Taikant šį paramos modelį ūkininkai neinvestuotų į ,,kietąsias“ gamybos arba ūkio valdymo priemones (pvz.: šaldymo įrangą, pienovėžius, kitą techniką). Jos taikytų kitą veiklos taktiką. Gamintojų grupė pirktų konsultavimo paslaugas, veterinarijos, genetikos gerinimo priemones bei vertingus (subalansuotus) pašarus ir priedus. Šis paramos teikimo modelis gali būti pritaikytas pieno sektoriuje, auginant gyvulius mėsai, kiaulės bei kitus gyvulius. Taip pat ekologinėje augalininkystėje, daržininkystėje, šiltnamių ūkiuose. Tik vietoje veterinarijos, genetikos, šėrimo priemonių, tikslinga būtų naudoti augalų apsaugos, naujų ir patikimų veislių pritaikymo bei tikslaus ūkininkavimo priemones.

Techninis išpildymas
4. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

Efektas: Ekonominis

Argumentavimas: Gali būti taikomas praktikoje.

Ūkių_pajamų_didinimas_naudojant_gamintojų_grupių_paramą_LT.pdf
Apie inovaciją
  • Metai: 2020
  • Projekto pavadinimas: Ūkių pajamų didinimas naudojant paramą gamintojų grupėms
Kontaktinė informacija