titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Inovatyvus integruotos augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų skaitmeninis įrankis

Sritis
Integruota augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema
Posritė
Integruota lauko, sodo ir daržo augalų apsauga

Siekiant užauginti daugiau sveikesnės produkcijos, kurią auginant būtų naudojama kuo mažiau augalų apsaugos produktų, svarbų vaidmenį atlieka informacijos apie ligų ar kenkėjų plitimą įvairiuose žemės ūkio augalų pasėliuose operatyvumas. Žemdirbiams rekomenduojama naudoti informacines sistemas, tokias kaip IKMIS, kuriuose pateikiama informacija ne tik apie kenkėjų ar ligų grėsmę, randami jų katalogai atpažinimui, bet ir gaunami patarimai, kokius apsaugos produktus pasirinkti.

IKMIS – integruota augalų apsaugos informavimo, konsultavimo ir mokymų informacinė sistema, kurią sudaro 4 nemokamos elektroninės paslaugos, skirtos žemdirbiams, konsultantams, mokslo atstovams ir visiems besidomintiems žemės ūkiu. Šios sistemos tikslas – sudaryti sąlygas Lietuvos žemės ūkio sektoriaus subjektams efektyviau ir mažesnėmis sąnaudomis vykdyti augalų ligų ir kenkėjų stebėseną, kelti kvalifikaciją ir greičiau priimti optimalius augalų apsaugos priemonių naudojimo sprendimus, tokiu būdu mažinant neigiamą poveikį aplinkai (mažiau naudojama augalų apsaugos produktų) Lietuvos žmonių sveikatai ir gyvūnams. Į sistemą integruoti ir automatiškai pateikiami duomenys iš vabzdžių gaudyklių, internetinių meteorologinių stočių bei orų prognozės duomenys. Pagal gaunamus duomenis rekomenduojama, kada nereikėtų purkšti laukų, pateikiama operatyvi informacija apie kenksmingų organizmų plitimą įvairių žemės ūkio augalų pasėliuose visuose Lietuvos rajonuose, ir teikiamos savalaikės interaktyvios konsultacijos. Vegetacijos metu ūkininkų pasėlius stebi, augalų apskaitas pagal mokslininkų parengtą metodiką atlieka ir duomenis bei rekomendacijas teikia Konsultavimo tarnybos augalininkystės konsultantai. Siekiant rekomendacijų kokybiškumo, pasėlių sveikatos būklei nustatyti naudojami bepiločiai orlaiviai, palydoviniai duomenys, azoto poreikio nustatymo matavimo prietaisai. Stebint savo pasėlius ir įtarus, kad jame plinta liga ar kenkėjas, bet nesugebant identifikuoti kenkėjo ar ligos – vartotojas sistemoje gali rasti visą jam aktualią informaciją. IKMIS skelbiami ligų, kenkėjų ir piktžolių katalogai, padedantys greičiau atpažinti ligą ar kenkėją ir lengviau pasirinkti juos naikinančius Lietuvoje registruotus augalų apsaugos produktus. Katalogus nuolat atnaujina Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslininkai, o į augalų apsaugos produktų duomenų bazę informacija gaunama tiesiai iš Valstybinės augalininkystės tarnybos duomenų bazės. Ūkiai, naudojantys augalų apsaugos produktus, privalo laikytis Integruotos kenksmingų organizmų kontrolės reikalavimų. Sistemoje užpildęs anketą, kiekvienas vartotojas sužino, ar ūkis juos atitinka, jeigu neatitinka – pateikiama informacija apie tobulintinas ūkio veiklos sritis. Jei reikia patarimo dėl integruotos augalų apsaugos metodų taikymo galima susisiekti per IKMIS sistemą su konsultantu. Kita svarbi IKMIS paslauga – mokymai. Ūkininkai turi nuolatos kelti savo kvalifikaciją bei semtis žinių įvairiuose kursuose, mokymuose bei seminaruose, kurie ne visada organizuojami jų gyvename rajone, todėl jie privalo vykti į kitus miestus. Naudodamiesi IKMIS nuotolinių mokymų paslauga, kurią sudaro daugiau nei 15 mokymų programų – žemdirbiai galės mokytis ir namuose, jiems patogiausiu būdu bei laiku. Taip jie gali sutaupyti savo brangų laiką bei pinigus. Svarbiausia, kad beveik visos (išskyrus nuotolinius mokymus) IKMIS paslaugos nemokamos ir prieinamos bet kuriam, turinčiam prieigą prie interneto.

Efektas: Agroaplinkosauginis, Ekonominis, Tvarus ūkininkavimas, Žmonių sveikata

Argumentavimas: Tai greita, nešališka, objektyvi ir operatyvi informacija, padedanti priimti teisingus pasėlių priežiūros sprendimus, taip tausojant gamtą, efektyviai naudojant ūkio išteklius, taupant laiką, didinant ūkio našumą.

https://www.ikmis.lt

Apie inovaciją
  • Metai: 2020
Kontaktinė informacija