titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Inovatyvi metodika, leidžianti įvertinti ūkio veiklą ir parinkti efektyvų tvaraus ūkininkavimo modelį

Sritis
Žemės ūkio ekonomika, verslas
Posritė
Verslo valdymas, distanciniai dirvožemio ir augalų tyrimai

Projekto metu sukurta tvaraus ūkininkavimo metodika, kuri apima aerodistanciniais spektrometriniais metodais paremtus dirvožemio dangos savybių ir augalų fiziologinių parametrų ir drėgmės tyrimus bei kompleksinį ekonominį ūkio išteklių vertinimą. Atlikti taikomieji tyrimai, siekiant nustatyti sukurtos metodikos tikslumo ir taikomumo parametrus. Bendrų augalų fiziologinių charakteristikų ir streso vertinimui buvo taikomi įvairių spektrinių rodiklių skaičiavimo pasėliuose metodai. Metodikoje aprašomas jų skaičiavimo ir sudarymo procesas. Buvo atliktas tiriamų ūkių ekonominės veiklos vertinimas ir pagal gautus rodiklius, sukurta bei verifikuota tvaraus ūkininkavimo metodika. Ją sudaro, ekonominių, aplinkosauginių ir vadybinių rodiklių, įvertinančių ūkių gebėjimą tvariai ūkininkauti ir leidžiančių priimti geresnius vadybinius sprendimus, apžvalga. Taip pat pateikiamas tvaraus ūkininkavimo modelio naudojimo vadovas.

Projekto metu sukurta tvaraus ūkininkavimo metodika, kurią sudaro ekonominių, aplinkosauginių ir vadybinių rodiklių, įvertinančių ūkių gebėjimą tvariai ūkininkauti ir leidžiančių priimti geresnius vadybinius sprendimus, apžvalga. Atlikti taikomieji tyrimai, siekiant nustatyti sukurtos metodikos tikslumo ir taikomumo parametrus. Metodika apima aerodistanciniais spektrometriniais metodais paremtus dirvožemio dangos savybių ir augalų fiziologinių parametrų tyrimus bei kompleksinį ekonominį ūkio išteklių vertinimą. Pasitelkiant hiperspektrinę fotografiją ir laboratorinius tyrimus, tirtas ūkių laukų viršutinis dirvožemio humusingasis horizontas, atliktas elektrinio laidumo dirvožemio dangos skenavimas, nustatant organinės medžiagos kiekį jame ir išskiriant homogeniškus dirvožemio ir dirvožemio dangos arealų ribas. Iš gautų ir apdorotų spektrinių vaizdų bei laboratorinių ir elektrinio laidumo skenavimo duomenų, naudojant matematinius-statistinius metodus ir sukurtas analizės algoritmus. Distanciniai tyrimų metodai buvo naudojami ir erdviniam ūkių laukų reljefui nustatyti. Bendrų augalų fiziologinių charakteristikų ir streso vertinimui buvo taikyti įvairių spektrinių rodiklių skaičiavimo pasėliuose metodai. Metodikoje aprašomas jų skaičiavimo ir sudarymo procesas. Spektrinių vaizdų pagalba skaičiuoti augalijos žalumos norminto skirtumo rodiklis (GNDVI), modifikuotas chlorofilo absorbcijos (optinio sugėrimo) santykinis rodiklis (MCARI), dar vienas chlorofilo koncentracijos augaluose rodiklis (RVI), dar vienas chlorofilo koncentracijos augaluose rodiklis (LAI), drėgmės streso (trūkumo) rodiklis (MSI), norminto skirtumo vandens kiekio ir deficito augaluose bei dirvoje spektrinis rodiklis (rodiklis sėkmingai pritaikomas tiek augalinei, tiek dirvožemio dangai analizuoti) (NDWI) ir raudonojo poslinkio kampo anglies indeksas taikant matematinius metodus susiejamas su organinės anglies kiekiu dirvoje – humusingumo, derlingumo rodiklis (RE-CI), sudaryti šių rodiklių tirtuose laukuose GIS sluoksniai ir žemėlapiai. Minimiems spektriniams indeksams/rodikliams realizuoti sukurti algoritmai, kurie automatiškai sugeneruoja skaitmeninius GIS spektrinių rodiklių sluoksnius, o gautus žemėlapius atvaizduoja sukurtoje platformoje. Gautų rodiklių reikšmės turi įtakos augalų derlingumui, o nuo jo priklauso ūkių pajamos. Todėl buvo atliktas tiriamų ūkių ekonominės veiklos vertinimas: ūkio dydis, pasėlių struktūra, derlingumas, naudojama technika ir vadyba, ūkio materialiniai resursai ir techninė bazė, sąnaudų struktūra. Sukurtoje metodikoje pristatomos investicijų į žemės ūkio techniką efektyvumo didinimo galimybės ir optimalios pasėlių struktūros nustatymas. Prisegtuke „Tvaraus ūkininkavimo metodika“ nuo 90 psl. pateikiamas tvaraus ūkininkavimo modelio-skaičiuoklės naudojimo vadovas.

Techninis išpildymas
4. Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas.

Efektas: Tvarus ūkininkavimas, Ekonominis, Agroaplinkosauginis

Argumentavimas: Parengta tvaraus ūkininkavimo metodika padeda įvertinti ūkius tvarumo aspektu. Nustatytos rodiklių reikšmės rodo, kurioje srityje – ekonominėje, socialinėje ar / ir technologinėje – ūkiai turėtų priimti radikalesnius sprendimus siekiant geresnių rezultatų. Metodikos naudojimas gerina ūkio vadybą, didina efektyvumą ir mažina neigiamą ūkininkavimo poveikį aplinkai.

Tvaraus ūkininkavimo metodika.pdf

https://euv.art21.lt/login

Apie inovaciją
  • Metai: 2020
  • Projekto pavadinimas: Efektyvus ūkio valdymas
Kontaktinė informacija