titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Žaliųjų pašarų gamyba naudojant vertikalios žemdirbystės hidroponinę technologiją, racionų sudarymas ir gyvulių šėrimas pieno ir mėsos galvijų ūkiuose

Sritis
Gyvulininkystė
Posritė
Želmenų pašarui auginimas, Gyvulių šėrimas

Gaminant žaliąjį pašarą, priklausomai nuo daiginimo sąlygų ir sėklų rūšies, daiginamų sėklų masė gali padidėti nuo 2,30 iki 8,37 karto. Želmenų kilogramo pagaminimo savikaina svyruoja nuo 0,06 iki 0,12 euro. Didžiąją dalį želmenų užauginimo tiesioginių išlaidų ūkiuose sudaro sėklų įsigijimo išlaidos bei darbuotojų darbo užmokestis. Sėklų išlaidos priklauso nuo želmenų rūšies ir sudaro iki 35–45 % tiesioginių išlaidų. Pigiausi yra miežiai, brangiausios – liucernos. Naudojant ūkyje užaugintus sėklinius grūdus, jų išlaidos pašarams gali būti mažesnės. Darbuotojų darbo užmokestis sudaro iki 20–30 proc. visų želmenų auginimo išlaidų. Iš netiesioginių išlaidų, sudarančių produkcijos savikainą, didžiausios yra patalpos šildymo, mikroklimato palaikymo išlaidos (14–23 %). Jų dalis 1 kg pašaro savikainoje mažėja, kai hidroponinė įranga labiau apkrauta. Bandymų metu racionus papildant daigintais grūdais, bendros gamybos sąnaudos padidėja dėl papildomo pašarų priedo pagaminimo išlaidų, taip pat padidėja produktyvumas ir pajamos. Šiuo atveju projekte papildant racioną 2 kg daigintų grūdų želmenų bandomomųjų grupių galvijų 1 kg priesvorio sąnaudos nuo 1,4–1,7 % (daiginant žirnius, kviečius ir miežius) iki 7,8 proc. (daiginant liucernas) didesnės nei kontrolinės grupės priesvorio sąnaudos. Panašiai ir bandomųjų karvių grupių 1 kg pieno savikaina 2–6 proc. didesnė nei kontrolinės karvių grupės pieno savikaina. Tačiau abiem atvejais ekonominis efektas gaunamas dėl priesvorio ar pieno produktyvumo padidėjimo. Palyginus penimų galvijų bandomosios ir kontrolinės grupių vidutinius priesvorius, bandomosios grupės galvijų, kurių racionas papildytas želmenimis, vidutinis paros priesvoris didesnis, tačiau labai skiriasi atskiruose ūkiuose ir atskiruose bandymuose, taip pat taikant įvairias grūdų sėklas. Daigintų grūdų priedas penimų buliukų racione sąlygoja 9,4–19,3 proc. spartesnį svorio didėjimą, dėl to gaunamas apie 8–14 proc. ekonominis efektas. Greta tiesioginio ekonominio efekto želmenų priedas pašarų racione turi teigiamos įtakos kitiems svarbiems rodikliams, kurie įtakoja galvijo ar mėsos vertę. Bandymuose palyginus melžiamų karvių bandomųjų ir kontrolinių grupių primilžio padidėjimą, karvių, kurių racionas papildytas 2 kg želmenų, vidutinis primilžis nuo 4 iki 33 proc. didesnis, melžiamų karvių racioną pridėjus 2 kg daigintų grūdų mišinio. Apskaičiuotas ekonominis efektas, įvertinant pardavimo pajamų padidėjimą ir papildomų pašarų pagaminimo sąnaudas, siekia 6–15 proc. Norint sumažinti produkcijos savikainą, galima dalį koncentruotų pašarų pakeisti želmenimis. Pakeitus 2 kg koncentruotų pašarų 4 kg miežių ir kviečių želmenų, kurių 1 kg savikaina apytikriai bent du kartus mažesnė, galima gauti apie 8 proc. primilžio priedą. Pakeitus pašarus šiuo santykiu, pašarų savikaina nepasikeis, o gaunamas primilžio priedas tampa 8 proc. ekonominio efekto.

Efektas: Ekonominis

Argumentavimas: Į melžiamų karvių racioną pridėjus 2 kg daigintų grūdų, iš karvės per mėnesį primelžiama vidutiniškai 8–17 proc. daugiau pieno. Apskaičiuotas ekonominis efektas, įvertinant pardavimo pajamų padidėjimą ir papildomų pašarų pagaminimo sąnaudas, siekia 6–15 proc. Daigintų grūdų priedas penimų buliukų racione sąlygoja 9,4–19,3 proc. spartesnį svorio didėjimą, dėl to gaunamas apie 8–14 % ekonominis efektas.

2019_PAŠARŲ GALVIJAMS GAMYBA-12-04.pdf
Žaliųjų pašarų gamyba naudojant vertikalios žemdirbystės hidroponinę technologiją.pdf

https://bit.ly/2YpklmN

Apie inovaciją
  • Metai: 2019
Kontaktinė informacija
  • Partneriai: VDU Žemės ūkio akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Aleksandro Stulginskio universiteto mokomasis ūkis, UAB „Genetiniai ištekliai“, UAB „Šilutės veislininkystė“, Felikso Vaitelio, Dangirutės Kazakevičienės, Vaidutės Stankevičienės ūkiai, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija ir Lietuvos ūkininkų sąjunga.