titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatoriaus įtaka pieno produktyvumo didinimui ir kokybės gerinimui

ES parama

Skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatorių, jei investicija susijusi su gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ar mišraus ūkio, vyraujant gyvulininkystės veiklai, dabar galite įsigyti pagal priemonę "Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui". Paraiškos renkamos nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Jei turite klausimų susisiekite su LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialistu, Mindaugu Mižutavičiumi, el.paštu mindaugas.mizutavicius@lzukt.lt arba tel. nr. +37060293960.

The support measure is active only in Lithuania.

Sritis
Gyvulininkystė
Posritė
Pieninė galvijininkystė

Skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatorius, prijungtas prie melžimo roboto, padeda galvijus šerti optimaliau ir individualizuotai, vykdyti jų medžiagų apykaitos ligų profilaktiką. Individualus pašarų dozavimas užtikrina visavertį karvės dienos racioną, padeda išvengti tam tikrų medžiagų apykaitos ligų, melžimo vietoje apsaugo nuo konkurencinių kovų bandoje.

Skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatorius natūraliomis gamybinėmis sąlygomis išbandytas UAB „Dotnuvos eksperimentinis ūkis". Pašarų dozatorius melžimo robote naudotas trijose melžimo vietose: vienas dozavimo bakelis skystiesiems ir klampiesiems pašarams su dviem atskirais dozatoriais dviem melžimo vietoms ir vienas dozavimo bakelis skystiesiems ir klampiesiems pašarams su vienu dozatoriumi vienai melžimo vietai. Pašarai iš talpos į dozavimo bakelį įsiurbiami automatiškai. Dozavimo siurbliai valdomi kompiuterine bandos valdymo sistema. Pašarų dozatorius naudotas gyvuliams dalijant skystus mineralus, melasą, priedus prieš atskiras medžiagų apykaitos ligas. Skystieji ir klampieji pašarai per pašarų dozatorių patiekti kiekvienam gyvuliui individualiai. Visų pirma, karvei įėjus į melžimo boksą, nuskaitomas galvijo įsage užfiksuotas individualus gyvulio numeris. Tuomet paskirtas pašaras per kompiuterinę sistemą įpilamas į šėryklą. Ūkio vyr. zootechniko nuomone (darbo stažas – daugiau nei 30 m.), naudojant skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatorių, per jį tiekiant pašarą galvijams, užtikrinamas tikslumas, darbo saugumas, gyvuliui nesukeliama streso. Taip pat lengva nustatyti davinių normas.

Efektas: Tvarus ūkininkavimas

Argumentavimas: Melžiamos karvės, atsižvelgiant į kiekvienos produktyvumą, buvo individualiai aprūpintos visomis būtinomis maisto medžiagomis, reikalingomis įprastiems fiziologiniams procesams užtikrinti ir produkcijai gaminti. Tai ir turėjo įtakos, kad galvijų medžiagų apykaitos ligų sumažėjo 24 procentais. Ūkyje taikyta inovacija – skystųjų ir klampiųjų pašarų dozatorius – įtakos pašarų sunaudojimui neturėjo.

Dotnuvos_eūkis_metodika.pdf

http://www.dotnuvos-eukis.lt

Apie inovaciją
  • Metai: 2016
Kontaktinė informacija