titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Pieninių galvijų bandos produktyvumo didinimas naudojant bandos ir šėrimo valdymo sistemas bei somatinių ląstelių skaitytuvą

ES parama

Bandos valdymo sistemą, šėrimo valdymo sistemą, somatinių ląstelių skaitiklį, jei investicija susijusi su gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ar mišraus ūkio, vyraujant gyvulininkystės veiklai, dabar galite įsigyti pagal priemonę "Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui ". Paraiškos renkamos nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Jei turite klausimų susisiekite su LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialistu, Mindaugu Mižutavičiumi, el.paštu mindaugas.mizutavicius@lzukt.lt arba tel. nr. +37060293960.

The support measure is active only in Lithuania.

Sritis
Gyvulininkystė
Posritė
Pieninių galvijų laikymas ir priežiūra

UAB „Upytės eksperimentinis ūkis“ pagrindinė veikla – žemės ūkio produkcijos (javų, linų ir kitų žemės ūkio augalų) kultivavimas, pienininkystė, galvijų auginimas mėsai, veislinių telyčių ir buliukų auginimas. Bendrovėje laikomi 823 galvijai, iš jų 298 melžiamos karvės, 36 mėsiniai Šarolė veislės galvijai, auginami Lietuvos žalųjų, Švedijos žalmargių ir pieninių Simentalų veislės galvijai. Su galvijais dirba 16 darbuotojų: 6 melžėjos ir 10 pagalbinių darbininkų. 2017 m. bendrovė įdiegė šias technologines inovacijas: įsigijo bandos ir šėrimo valdymo sistemas bei somatinių ląstelių skaitiklį. Diegti šias inovacijas pasirinkta todėl, kad ūkiui yra labai svarbu mažinti gamybos sąnaudas, efektyviau ir laiku panaudoti informaciją, didinti produktyvumą, gerinti pieno kokybę, gyvulių sveikatą ir ūkio pelningumą.

Bandos valdymo sistema leido lengviau operuoti kiekvienos karvės duomenimis: kilmės kortele, primilžiu per sesiją, dieną, savaitę, mėnesį ir visą gyvulio gyvenimą, stebėti rujos kalendorių, matyti naudotą spermą ir jos likučius. Programa pateikia aktualią informaciją apie karvių rują, fiksuojama karvių sveikata: surašomi vaistai, karencinis laikotarpis, yra galimybė žinoti tikslų vakcinavimo laiką. Programa turi ir kitų naudingų priminimų. Tyrimas dėl bandos valdymo programos efektyvumo buvo atliekamas su 250 karvių. Analizuojant šėrimo valdymo sistemos naudą ūkiui buvo bandoma išsiaiškinti, ar ji turi įtakos pieno kokybei, gyvulių sveikatai ir ūkio pelningumui. Sumontavus šėrimo valdymo sistemą, pagal sudarytus racionus stebėta, ar visi pašarai ir kokia tvarka sudedami, kiek laiko pašaras maišomas, ar visas sumaišytas pašaras atiduodamas gyvuliams. Somatinių ląstelių skaitytuvą nuspręsta įsigyti, nes somatinių ląstelių skaičius piene dvigubai viršijo leistiną normą, todėl 50 proc. veterinarinių išlaidų bendrovė patirdavo gydydama mastitą. Įsigytas somatinių ląstelių skaitytuvas naudotas įtariant, kad karvė serga slaptuoju mastitu. Prietaisas iš karto padeda nustatyti, kuriame tešmens ketvirtyje yra uždegimas ir koks jo intensyvumas. Siekiant įvertinti minėtų investicijų naudą ir efektą ūkio gamybai, nuo 2017 m. fiksuoti gamybos rodikliai, kurie lyginti su prieš tai buvusia situacija. Bendrovės specialistų teigimu, investicija į bandos valdymo sistemą yra naudinga vidutinio dydžio ir stambiems ūkiams, norintiems racionaliau ir lengviau valdyti galvijų bandą. Šėrimo valdymo sistema būtų pravarti tiek mažiems, tiek ir dideliems ūkiams, nes, ruošiant pašarus, gyvuliams svarbu ne tik kokie pašarai sudedami, bet ir kokia eiga jie dedami, koks pašaro maišymo laikas. Nepriklausomiems konsultantams atlikus bendrovės gamybos analizę prieš įsigyjant investicijas ir trejus metus jas naudojant paaiškėjo, kad jos turėjo teigiamos įtakos karvių sveikatingumui, pailgėjo laktacijos periodas, greičiau buvo išbrokuojamos probleminės karvės ir pagerėjo pieno kokybiniai parametrai.

Efektas: Ekonominis, Tvarus ūkininkavimas

Argumentavimas: Įdiegtos inovacijos turėjo teigiamą poveikį karvių sveikatingumui: 4,01 proc. sumažėjo veterinarijos procedūrų kaštai, susiję su mastito gydymu. Operatyviau identifikuojant ir brokuojant problemines karves, jų bandoje gerokai sumažėjo. Karvių amžius laktacijomis pailgėjo (0,2 laktacijos). Pagerėjo pieno kokybiniai parametrai: riebalų padidėjo 0,02 proc., baltymų – 0,12 proc.

Upytės_metodika.pdf

http://genetiniaiistekliai.lt/

Apie inovaciją
  • Metai: 2017
Kontaktinė informacija