titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Mobili profilaktinė avių sveikatos priežiūros technologinė linija

Sritis
Gyvulininkystė, gyvuliai
Posritė
Avininkystė

UAB ,,Šeduvos avininkystė“ specializacija – veislinių avių auginimas ir pardavimas. Siekiant ūkininkus aprūpinti sveikomis veislinėmis avytėmis ir avinukais bei sumažinti darbo sąnaudas prižiūrint veislines avis, bendrovė įsigijo modernią, gyvūnų gerovę atitinkančią profilaktinę avių sveikatos priežiūros technologinę liniją. Ją sudaro: išmaniosios svarstyklės su duomenų kaupimu kompiuteryje, dezinfekcinis gardelis su vonia, automatinės avių bonitavimo staklės ir mobilios vartomos avių nagų priežiūros staklės. Tokia investicija siekta pagerinti avių sveikatingumą, susijusį su jų nagų būkle, pagerinti bendrą avių sveikatą, tiksliau įvertinti tam tikrai veislei būdingus požymius ir avyčių bei avinukų tinkamumą veislei (bonitavimą). Dėl minėtos technologinės įrangos diegimo jokių problemų nekilo, mokymų dirbti su įrenginiais nereikėjo.

Efektas: Ekonominis, Gyvūnų gerovė

Argumentavimas: Pagerėjo avių sveikatingumas (per 3 metus 56 proc. sumažėjo avių sergamumas) ir gyvūnų gerovė, dvigubai sutrumpėjo laiko sąnaudos nagoms apdoroti, tvarkyti ir vilnai kirpti, kokybiškiau ir tris kartus greičiau atliekamas avių bonitavimas, užtikrintas atliekančio procedūras asmens saugumas (darbų sauga).

http://www.seduvosavys.lt/

Apie inovaciją
  • Metai: 2017
Kontaktinė informacija
  • Partneriai: Projektas „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“, Sutarties Nr. 35BV-KK-15-1-07868/16/6874