titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Mėsinių ir penimų buliukų šėrimas naudojant pašarų smulkinimo-maišymo-dalinimo technologiją su integruota svėrimo sistema

ES parama

Pašarų smulkinimo - maišymo - dalinimo technologiją su integruota svėrimo sistema, jei investicija susijusi su gyvulininkystės, daržininkystės, sodininkystės ar mišraus ūkio, vyraujant gyvulininkystės veiklai, dabar galite įsigyti pagal priemonę "Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui". Paraiškos renkamos nuo 2022-09-01 iki 2022-10-31.

Jei turite klausimų susisiekite su LŽŪKT paslaugų ir produktų valdymo specialistu, Mindaugu Mižutavičiumi, el.paštu mindaugas.mizutavicius@lzukt.lt arba tel. nr. +37060293960.

The support measure is active only in Lithuania.

Sritis
Gyvulininkystė
Posritė
Mėsinių ir penimų buliukų šėrimas

Penimų galvijų produktyvumas didėja, kai jie gauna tiksliai dozuotą, pagal iš anksto nustatytą receptūrą paruoštą pašarą. Kontroliuojamų ir penimų buliukų auginime besispecializuojantis ūkis nusprendė investuoti į pašarų ruošimo-dalinimo procesą: įsigyti pašarų smulkinimo-maišymo-dalinimo technologiją su integruota svėrimo sistema (toliau-PRS) ir ją išbandyti gamyboje. Iki minėtos investicijos ūkyje gyvuliai (metinis vidutinis galvijų skaičius iki 300 vnt.) šerti rankiniu būdu (galvijus prižiūri 4 darbuotojai), todėl nebuvo galima tiksliai apskaityti išduoto pašarų kiekio. Įsigyta PRS leido lengviau optimizuoti, kontroliuoti ir, esant reikalui, operatyviai koreguoti šėrimą. Remiantis ūkio gamybos duomenimis prieš ir po investicijos (2016, 2017 ir 2018 m.) nustatyta, kad PRS turėjo teigiamos įtakos buliukų priesvoriams, gyvulių sveikatai, sumažėjo žmogiškųjų išteklių darbo sąnaudos ruošiant ir dalinant pašarus, sumažėjo gaminamo pašaro savikaina.

Efektas: Ekonominis, Tvarus ūkininkavimas, Galvijų sveikatingumas

Argumentavimas: Remiantis duomenimis iš gamybos (2017 ir 2018 lyginti su 2016 m.), grynaveislių mėsinių galvijų priesvoriai padidėjo 1,93 %, o mišrūnų – 7,77 %. Minėtu laikotarpiu penimų galvijų kritimai sumažėjo beveik dvigubai. Darbininkų poreikis tinkamam šėrimo procesui užtikrinti sumažėjo dvigubai, o šėrimo trukmė sutrumpėjo ketvirtadaliu. 2017 m. didesniam skaičiui penimų galvijų nei 2016 m. pašarų savikaina sumažėjo 35%.

Šilutės_veislininkystė.pdf
Apie inovaciją
  • Metai: 2017
Kontaktinė informacija