titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Atsinaujinančių išteklių (avių vilnos) pagrindu gaminamo produkto, tinkančio pastatams ir patalpoms apšiltinti, sukūrimas

Sritis
Žemės ūkio ekonomika, verslas; Gyvulininkystė
Posritė
Verslo valdymas, termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos

Projekto inovacija – avių vilnos pagrindu sukurtas produktas, t. y. termoizoliacinės medžiagos, pasižyminčios natūraliomis savybėmis, tinkančios pastatams ir patalpoms apšiltinti, skatinančios efektyvų šių išteklių naudojimą, didinant avis auginančių ūkininkų konkurencingumą, remiant perėjimą prie mažesnės aplinkos taršos ir mažesnio anglies dioksido kiekio išmetimo žemės ūkio sektoriuje. Projektas prisidėjo sprendžiant perteklinės avių vilnos tolesnio panaudojimo, aplinkosaugos klausimus ir sudarant papildomas galimybes suinteresuotiesiems pastatų apšiltinimu ir statybų sektoriui.

Lietuvoje beveik neliko įmonių, kurios perdirba ir panaudoja lietuvišką vilną (ypač šiurkščiavilnių avių veislių). Todėl šalyje kiekvienais metais susikaupia daug nerūšinės avių vilnos, kuri utilizuojama sąvartynuose (papildomos šiukšlės) arba deginama (išsiskiria papildomas CO2 dujų ir kitų oro teršalų kiekis), arba užkasama žemėje (papildoma tarša). Projekto partneris – Vilniaus Gedimino technikos universitetas – sukūrė termoizoliacinių medžiagų iš avių vilnos prototipą, atliko naujo produkto – termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos – testavimą, korekcijas, parengė medžiagos naudojimo aprašą, įvertino avių vilnos struktūrinius parametrus, statybinių medžiagų iš avies vilnos technologinius parametrus ir priedais papildytų avies vilnos klodų eksploatacines savybes. Sukurtas produktas, gaminamas iš atsinaujinančių išteklių (avių vilnos), pasižymi natūraliomis savybėmis, tinka pastatams ir patalpoms apšiltinti, skatina efektyvų šių išteklių naudojimą, kadangi avis auginantys ūkininkai vietoj dabar patiriamų vilnos utilizavimo išlaidų galėtų gauti papildomų pajamų ir padidinti savo konkurencingumą. Tokio produkto gamybos organizavimas skatintų perėjimą prie mažesnės aplinkos taršos ir mažesnio anglies dioksido kiekio išmetimo žemės ūkio sektoriuje.

Efektas: Tvarus ūkininkavimas, Ekonominis, Agroaplinkosauginis

Argumentavimas: Ekonominė nauda – 1 tonos nepanaudotos vilnos utilizavimo kaina sudaro apie 150 Eur. Termoizoliacinėms medžiagoms gaminti realizuojamos vilnos kaina sudarytų apie 500 Eur/t. Tokiu būdu vietoje pakankamai ženklių išlaidų ūkininkai galės gauti reikšmingų pajamų. Aplinkosauginė nauda – produktui gaminti kasmet galėtų būti panaudota 160–165 tonos (apie 50 proc. šiuo metu gaunamos) avių vilnos, kuri dabar utilizuojama deginant ir didinant išmetamo CO2 kiekį.

Projekto aprašymas: Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos

Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos.pdf

https://www.laei.lt/?mt=inovaciju-perdavimas&straipsnis=1971

Apie inovaciją
  • Metai: 2021
Kontaktinė informacija