titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Saulės energiją naudojanti džiovinimo technologija / džiovykla

Sritis
Ekologinis ūkininkavimas, agroaplinkosauga; Vaistinė augalinė žaliava, tvarios technologijos
Posritė
Augalinės kilmės produktų (vaistinių /prieskoninių augalų, daržovių, vaisių) džiovinimo technologija

Džiovinimas yra viena populiariausių, bet daug energijos reikalaujanti technologinė operacija. Didelės sąnaudos energetiniams ištekliams neišvengiamai turi įtakos prekinės produkcijos savikainai, konkurencingumui ir jos gamybos technologijos poveikiui aplinkai. Neišsenkantis, pigios ir aplinkai draugiškos energijos šaltinis yra saulė. Šiuo metu praktikoje vis dažniau diegiami saulės spinduliuotę naudojantys įrenginiai. Ne išimtis yra džiovinimo technologijos.

Pilnų namų bendruomenės vaistinių augalų ūkyje, Panaros kaime, įdiegta unikali saulės spinduliuotės energiją naudojanti džiovykla. Ją sudaro džioviklio paruošimo-tiekimo sistema, džiovinimo talpos ir proceso valdymo įranga, kuri naudojama aplinkos sąlygoms ir džioviklio parametrams fiksuoti ir kontroliuoti, ventiliavimo intensyvumui ir džioviklio srautams valdyti, džiovinamos žaliavos apskaitai vykdyti. Augalinei žaliavai džiovinti įrengtos dviejų tipų džiovinimo talpos: ventiliuojami aruodai ir lentyninės džiovinimo spintos. Todėl sukurtos sąlygos džiovinti ir stambiastiebius augalus, ir smulkesnės frakcijos arba smulkintą augalinę žaliavą (vaistinių / prieskoninių augalų žiedus, žiedlapius, pumpurus, grybus, vaisius ir t. t.). Džiovinamai žaliavai ventiliuoti naudojamas aktyviosios ventiliacijos principas. Džioviklio paruošimo-tiekimo sistemą sudaro ventiliatoriai, sklendžių sistema džioviklio srautams valdyti, orinis saulės kolektorius ir papildomo šildymo įranga džioviklio temperatūrai kontroliuoti. Orinis saulės kolektorius yra integruotas į pastato stogo konstrukciją, stogo pietinį šlaitą. Bendras jo plotas – 131 m2. Kolektoriuje absorbuojama saulės spinduliuotės energija, naudojama džiovinti įsiurbtam aplinkos orui sušildyti. Per saulės kolektorių pratekėjęs ir sušilęs oro srautas įteka į ventiliatorinę pastato viduje ir toliau nukreipiamas į džiovinimo talpas. Kolektorius naudoja tiesioginius saulės spindulius ir šilumos neakumuliuoja, todėl jo šildymo galia kinta priklausomai nuo metų ir paros laiko, debesuotumo ir pratekančio oro srauto. Todėl džioviklio temperatūros kontrolei džioviklio paruošimo-tiekimo sistemoje papildomai įrengti šildytuvai, leidžiantys šildyti džioviklį panaudojant kitus šilumos šaltinis, pavyzdžiui, šilumos siurblį, kietą kurą ar fotovoltinę energiją. Džioviklio temperatūrai kontroliuoti ir šilumai taupyti taip pat skirta džiovykloje įrengta sklendžių sistema. Džiovykla ir džiovinimo technologija skirta džiovinti ir perdirbti biologiškai veikliąsias medžiagas kaupiančius augalus: vaistinius / prieskoninius augalus, daržoves ir vaisius, kuriems būdingas didelis pradinis drėgnumas ir jautrumas nepalankioms džiovinimo sąlygoms. Daugeliu atveju neišvengiama ilgalaikio ventiliavimo intensyviu pašildyto oro srautu, o tuo pačiu didelių energijos sąnaudų. Sukurta ir įdiegta saulės spinduliuotės energiją naudojanti džiovinimo technologija leidžia sumažinti energijos poreikius džiovinimo procesui ir ruošti aukštos kokybės augalinę žaliavą.

Efektas: Agroaplinkosauginis, Ekonominis, Tvarus ūkininkavimas

Argumentavimas: Sukurta ir įdiegta saulės spinduliuotės energiją naudojanti džiovinimo technologija leidžia sumažinti energijos poreikius vienam iš brangiausių ir populiariausių technologinių procesų – džiovinimui. Taip pat džiovinimo technologija ir džioviklio temperatūros bei srautų valdymo sistema pritaikyta biologiškai veikliąsias medžiagas kaupiantiems augalams: vaistiniams / prieskoniniams augalams, daržovėms, vaisiams džiovinti ir aukštos kokybės bei didelės pridėtinės vertės augalinei žaliavai ruošti.

Projekto aprašymas: Pirmas etapas: „Vaistažolių ūkis Panaroje kaip aplinkai palankaus ūkininkavimo Dzūkijos nacionaliniame parke pavyzdys“ (2005-2007) Antras etapas: „Perspektyvių vaistinių augalų auginimo ir inovatyvių vaistinės augalinės žaliavos ruošimo technologijų, naudojant Saulės energiją, sklaida" (2011-2014)

Augalinės kilmės produktų džiovinimo technologija.pdf
Apie inovaciją
  • Metai: 2014
Kontaktinė informacija