titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Apie mus

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema (TITRIS) renka, viešina ir kaupia taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenis, kurie potencialiai gali prisidėti prie efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo.

TITRIS objektas – mokslo tyrimai ir praktikoje sukurtos inovacijos, turinčios bei galinčios turėti mažesnį ar didesnį reikšmingumą tvariai žemės ūkio gamybai.

Inovacija suprantama kaip technologinis ir (ar) organizacinis žemės ir miškų ūkio produkto, proceso, technologijos, gamybos ir (arba) paslaugų metodo patobulinimas, kuris gali būti išbandytas, demonstruojamas ir pritaikomos gamybinėmis sąlygomis.

Duomenų apie taikomųjų tyrimų ir inovacijų rezultatus teikėjas TITRIS sistemai yra mokslo institucijos, ūkiai, kiti specializuotos veiklos gamybininkai.

Prieš viešinant inovacijas TITRIS, visi duomenys yra atidžiai  įvertinami Lietuvos žemės ūkio tarnybos kompetentingo specialisto. Tikslas – įvertinti (nustatyti) informacijos aiškumą, naujumą, pritaikomumą ir aktualumą.

TITRIS yra skirtas žemdirbiams, konsultantams ir mokslininkams susipažinti su žemės ūkio srityje sukurtomis inovacijomis.  

TITRIS yra projekto „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“ dalis.

Projektas „Inovacijų vartai“ yra finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Paramas EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ (sutarties Nr. 35 BV-KK-15-1-07868/16/6874, gruodžio 19 d.). Projektas „Inovacijų vartai“  kartu su partneriais įgyvendina organizacinę inovaciją – suformuoti ir palaikyti nuolat veikiančią į žemės ūkio gamybą orientuotą sistemą.

Projekto „Inovacijų vartai“ nariai:

Projekto vadovas ir koordinatorius – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Projekto partneriai:

  • Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
  • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
  • UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
  • UAB Upytės eksperimentinis ūkis
  • UAB Šeduvos avininkystė
  • UAB Šilutės veislininkystė
  • UAB Lietuvos žirgynas
  • AB Kiaulių veislininkystė
  • VšĮ Aleksandro Stulginskio mokomasis ūkis

TITRIS administratorius – Inovacijų paramos tarnyba, lietuvių kalbos redaktorė Dalia Abarienė (+370 347 44 023), anglų kalbos redaktorius Saulius Zagorskis (+370 347 38 413).

 

TITRIS PRIVATUMO POLITIKA