titris

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinė sistema

Lietuvių

The Applied Innovation Research and Results Information System

English

Apie mus

Taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų informacinėje sistemoje (TITRIS) renkami, viešinami ir kaupiami taikomųjų inovacijų tyrimų ir rezultatų duomenys, kurie naudingi siekiant efektyvesnio, tvaresnio, aplinką tausojančio ūkininkavimo.
TITRIS objektas – mokslo tyrimai ir praktikoje sukurtos inovacijos, turintys ir galintys turėti mažesnį ar didesnį reikšmingumą plėtojant tvarią žemės ūkio gamybą.
Inovacija suprantama kaip technologinis ir (ar) organizacinis žemės ir miškų ūkio produkto, proceso, technologijos, gamybos ir (arba) paslaugų metodo patobulinimas, kuris gali būti išbandytas, demonstruojamas ir pritaikomos gamybinėmis sąlygomis.
Duomenis apie taikomųjų tyrimų ir inovacijų rezultatus į TITRIS teikia mokslo institucijos, ūkiai, kiti specializuotos veiklos gamybininkai.
Prieš viešinant inovacijas TITRIS, visus duomenis atidžiai įvertina kompetentingi Lietuvos žemės ūkio tarnybos specialistai. Tikslas – įvertinti (nustatyti) informacijos aiškumą, naujumą, pritaikymo galimybes ir aktualumą.
Sistema TITRIS skirta ūkininkams, konsultantams ir mokslininkams susipažinti su žemės ūkio srityje sukurtomis inovacijomis.
TITRIS yra projekto „Žinių kaupimo, perdavimo, žemės ūkio technologijų kūrimo ir jų demonstravimo centras „Inovacijų vartai“ dalis.
Projektas „Inovacijų vartai“ finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Paramas EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ (sutarties Nr. 35 BV-KK-15-1-07868/16/6874, gruodžio 19 d., 2016 m.). Įgyvendinant projektą „Inovacijų vartai“, drauge su partneriais siekiama suformuoti ir palaikyti nuolat veikiančią į žemės ūkio gamybą orientuotą sistemą.


Projekto „Inovacijų vartai“ nariai ir partneriai:


•    Projektui vadovauja ir koordinuoja – Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
•    Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija
•    Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
•    UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis
•    UAB Upytės eksperimentinis ūkis
•    UAB Šeduvos avininkystė
•    UAB Šilutės veislininkystė
•    UAB Lietuvos žirgynas
•    AB Kiaulių veislininkystė
•    VšĮ Aleksandro Stulginskio mokomasis ūkis


TITRIS administruoja Inovacijų paramos tarnyba, lietuvių kalbos redaktorė Jolanta Dalia Abarienė (+37065072790), anglų kalbos redaktorius Saulius Zagorskis (+37065691437).

 

TITRIS PRIVATUMO POLITIKA